Soek

1.  BLOEMFONTEINSTREEK

     VOORSITTER : MEV DANIE SMITH  POSBUS 607  BOTHAVILLE  9660

     Tel no 0839734717 /  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

         

  1. Bloemfontein
  2. Bloemfontein-Wes
  3. Bothaville

4.   Goudveld (Welkom)

6.   Kroonstad

7.   Odendaalsrus   

      Riebeeckstad  

      Viljoenskroon

      Virginia (stertak)

2.  DORSLANDSTREEK

      VOORSITTER : MEV SUSAN JANSE VAN RENSBURG  STATEHOUSESINGEL 58

      WALVISBAAI  NAMIBIË   Tel no 00-264-64-202044 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  1. Gobabis
  2. Grootfontein
  3. Namibkus (voorheen Walvisbaai)

Namib-Suid

  1. Otjiwarongo

Outjo

  1. Tsumeb

Windhoek

3.  HOëVELDSTREEK

     VOORSITTER: MEV MARNA WOLMARANS  POSBUS 4461, SECUNDA 2302, 

     tel 017 631 5428 / 082 880 9373, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

    Kontak die visesekretaris mev. Ronél Bezuidenhout 072 253 0600

1.   Bethal 

      Breyten

2.   Bronkhorstspruit

3.   Carolina 

      Chrissiesmeer  (stertak) 

4.   Delmas

5.   Eendracht

6.   Ermelo

7.   Ermelo-Suid

      Evander

8.   Hendrina

9.   Kriel

      Memel

      Morgenzon

      Ogies

10. Piet Retief

       Pongola

11. Secunda

12. Standerton

13. Suidoos-Witbank                                   

14. Trichardtsfontein

15. Volksrust

16. Witbank-Noord

17. Witbank-Suid

4.  NATALSTREEK

     VOORSITTER : MEV SUZETTE VUYK  POSBUS 101021 MEERENSEE  3901

     Tel no 0733629005 /  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

1.   Durban

      Durban-Suid

      Empangeni

3.   Ladysmith

5.   Newcastle

6.   Pietermaritzburg

7.   Pinetown

8.   Richardsbaai

      Saffierkus

      Utrecht

      Vryheid

5.  NOORD-KAAPSTREEK

     VOORSITTER :   MEV INA BRITZ  POSBUS 200  KATHU

     tel no 053 723 1266 (h) faks no 0865717359 sel no  0603572414 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

     

1.  Christiana

      Donegal

      Dora Theo Kimberley

      Goede Hoop

2.   Kathu     

      Kuruman (stertak)

      Molopo

      Postmasburg (stertak)

      Upington 

3.   Vaalharts

      Vanderkloof 

4.   Vryburg

6.  NOORDELIKE PRETORIASTREEK

     VOORSITTER: MEV SALOMIE STOLZ  POSBUS 908505 MONTANA  0151

     Tel no 012 567 3614 / 0833080520 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

      Bergsig

1.   Derdepoort

      Eben Haëzer (Nederlandssprekende gemeente Pretoria) 

2.   Grootvlei

3.   Hartebeeshoek

4.   Magaliesmoot

5.   Montana (eie bedieningsplan)

6.   Montana-Oos

7.   Noordelike Pretoria

8.   Noordwestelike Pretoria

9.   Oos Moot

10. Pierneef

       Pretoria-Noord

11. Villieria

12. Wesmoot

13. Witfontein

14. Wonderboom

15. Wonderboompoort

16. Wonderboom-Suid

7.  NOORD-TRANSVAALSTREEK

     VAKANT

 

1.   Ebenhaézer

2.   Kampersrus

3.   Koedoesrand

      Laeveld

      Letsitele

      Louis Trichardt

      Messina

5.   Naboomspruit

6.   Onverwacht

7.   Phalaborwa

8.   Piet Potgieter 

9.   Potgietersrus

      Roedtan

      Rust der Winter

11. Tzaneen

12. Vaalwater

13. Warmbad

14. Waterberg

15. Welgelegen-Pietersburg

       Harare Zimbabwe (stertak)

8.  NOORDWESSTREEK  

     VOORSITTER : MEV MAGDA KOK  POSBUS 598  POTCHEFSTROOM 2520

     Tel no 018 293 2672 / 082 551 1846  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

1.   Bosmansrust

2.   Declerqville

3.   Delareyville

4.   Grimbeekpark

5.   Hartbeesfontein

6.   Klerksdorp

      Klerksdorp-Doringkruin 

      Klerksdorp-Oos Môrester

      Klerksdorp-Suid

      Klerksdorp-Wilkoppies (onaktief 01/03/14)

7.   Leeudoringstad

8.   Makwassie

9.   Orkney

10. Ottosdal

11. Potchefstroom

12. Potchefstroom-Noord

       Potchefstroom-Studente (geen tak)

13. Potchefstroom-Suid

14. Stilfontein-Wes

      Venterskroon

15. Wolmaransstad

9.  OOS-KAAPSTREEK

     VOORSITTER : MEV ELSIE SLABBERT COSMOSSTRAAT 9A WESTERING

     PORT ELIZABETH   6025  Tel no 0824274892 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

1.   Cradock 

       Jeffreysbaai

2.   Oos-Londen

3.   Port Elizabeth

      Queenstown (stertak)

4.   Setlaars

      Sionshoogte (stertak)

10.OOS-RANDSTREEK    

     VOORSITTER: MEV ELIZABETH J VAN RENSBURG  74 PATRIDGE AVE  ALLEN GROVE 

     KEMPTON PARK 1619   Tel no 011 975 3413 / 0828705868   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

1.   Alberton

      Alberton-Wes

2.   Balfour

3.   Benoryn

      Boksburg 

      Brackenhurst 

4.   Brakpan

5.   Brakpan-Harmonie

6.   Elsburg

7.   Germiston

8.   Greylingstad

       Groeneweide 

9.   Heidelberg

10. Kempten

11. Kemptonpark-Oos

12. Makarios

13. Nigel

       Parkrand

       Primrose 

14. Primrose-Oos

15. Selcourt

16. Springs-Noord

17. Springs-Oos

18. Sundra

19. Villiers

       Witfield

       Zesfontein (stertak)

20.  Zuurfontein

11. OOS-TRANSVAALSTREEK

       VOORSITTER:  NANDI DU PREEZ POSBUS 9 GROBLERSDAL 0470

       Tel no 013 262 4266 / 071 355 4401 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

1.  Barberton

     Belfast (stertak)

     Dullstroom (stertak)   

     Hazyview

     Komatipoort

     Koornfontein

2.  Lydenburg

     Malelane 

3.  Marble Hall

4.  Middelburg

5.  Middelburg-Noord

6.  Nelspruit   

      Roossenekal

      Sabie  

7.   Steelpoort

      Stoffberg (stertak)

8.   Van der Hoff  

       Waterval Boven

       Witrivier

12.PRETORIASTREEK      

     VAKANT

     Kontak die NHSV kantoor

     Elandspoort 

1.  Erasmia

2.  Midstream

3.  Olifantsfontein

     Philadelphia

4.  Pretoria

5.  Pretoria-Oos

6.  Pretoria-Wes

7.  Rietvallei

8.  Rooihuiskraal

9.  Silverton

10.Swartkop

11.Verwoerdburg

12.Wapadrant

13. RUSTENBURGSTREEK

      VOORSITTER : MEV INA JANSEN VAN VUREN  POSBUS 76  VENTERSDORP  2710

      Tel no 018 264 2236 / 0846027300 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  1. Brits

2.    Buffelspoort

       Coligny

       Gaborone

3.    Gerdau

4.    Groot Marico

5.    Hartebeestpoort

6.    Joachim Prinsloo

7.   Koster

8.   Lichtenburg

9.   Lichtenburg-Oos   

       Mafeking      

       Ruskoppies (Dwaalboom) 

10. Rustenburg Jac van Belkum

11. Rustenburg-Kloof

12. Rustenburg-Suid     

       Rustenburg-Tuine 

13. Sannieshof

14. Schoemansdal

15. Ventersdorp

16. Vliegepoort

17. Zeerust

18. Zwartruggens

14. SWELLENDAMSTREEK

      VOORSITTER : MEV MARINA NORTJÉ, POSBUS 709, GEORGE 6530

      Tel no 044-8712125 / 0844021171 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

1.  Mosselbaai / afd Stilbaai

2.  Oudtshoorn / afd Beaufort-Wes

3.  Outeniqua / afd Knysna

4.  Swellendam / afd Bredasdorp

15. VAALRIVIERSTREEK 

       VOORSITTER : MEV SONETTE BENSON POSTNET SUITE 9 PRIVAATSAK X1003

       MEYERTON 1960 Tel no 016 362 0123 / 0824208428 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

      Bethlehem (stertak)

      Clocolan

1.   Drie Riviere

2.   Drie Riviere-Oos

3.   Duncanville

4.   Harrismith

5.   Heilbron

6.   Meyerton

      Meyerton-Suid

7.   Parys

      Rietspruit

      Reitz

8.  Sasolburg

9.  Sasolburg-Suid

10. Sonlandpark

11. Vaalpark

12. Vanderbijlpark

13. Vanderbijlpark-Oos

14. Vanderbijlpark-Suid

      Vereeniging (stertak)

      Vredefort (stertak)

16. WES-KAAPSTREEK

      VOORSITTER: DS HANNELIE BOTHA  POSBUS 111  WORCESTER  6849

      Tel no 023 348 2806 (w) / 023 342 0038 (h) / 0829239439 Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

    

      Bellville

1.   Kaapstad

2.   Paarl

3.   Stellenbosch

4.   Strand

5.   Weskus

      Worcester

17.  WES-RANDSTREEK 

       VOORSITTER : MEV LOUISE COETZEE POSBUS 6213 WESTGATE 1734

       Tel no 011-7681441(w) / 011-6604257(h) Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

1.   Carletonville

2.   Culembeeck

3.   Eikenhof

      El-Flora 

4.   Horison Roodepoort

5.   Johannesburg

6.   Johannesburg-Suid

7.   Johannesburg-Wes

8.   Krugersdorp

9.   Krugersdorp-Noord

10. Krugersdorp-Oos

11. Krugersdorp-Wes

12. Kruin

13. Losberg

14. Magaliesburg     

15. Midrand

       Nederlandssprekende gemeente Johannesburg

       Newlands

16. Noordrand

17. Randburg

18. Randfontein Midpark

19. Sionspoort

       Tarlton (stertak)

       Turffontein

20. Weltevreden

       Westonaria

21. Wonderfontein