Soek

1. BLOEMFONTEINSTREEK

 

VOORSITTER : MEV DANIE SMITH, POSBUS 607, BOTHAVILLE, 9660
Tel no 056 515 2250 (w) / 083 973 4717 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

         
1.   Bloemfontein (onaktief)
2.   Bloemfontein-Wes
3.   Bothaville
4.   Goudveld
5.   Hennenman
6.   Kroonstad
7.   Odendaalsrus      
8.   Viljoenskroon (onaktief)
9.   Virginia (stertak)      

 

2.  DORSLANDSTREEK

 

VOORSITTER : MEV SUSAN JANSE VAN RENSBURG, STATEHOUSESINGEL 58, WALVISBAAI, NAMIBIË Tel no 00-264-64-202044 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.    Gobabis
2.    Grootfontein
3.    Namibkus
4.    Otjiwarongo
5.    Outjo (onaktief)
6.    Tsumeb
7.    Windhoek

 

3.  DRAKENSBERGSTREEK
 
VOORSITTER : MEV CANDISS NELL, POSBUS 8656, NEWCASTLE, 2940
Tel no 079 372 8732 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.    Glencoe
2.    Ladysmith
3.    Newcastle
4.    Standerton
5.    Volksrust
6.    Vrede

 

4.  HOëVELDSTREEK

 

VOORSITTER : MEV ELIZE JONES, POSBUS 76. KRIEL, 2271
Tel no 017 648 2329 / 083 235 1331/ Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.   Bethal      
2.   Bronkhorstspruit
3.   Carolina      
4.   Delmas
5.   Eendracht
6.   Ermelo
7.   Ermelo-Suid
8.   Evander (ontbind) 
9.   Hendrina
10. Kriel
11. Morgenzon
12. Ogies
13. Piet Retief
14. Pongola
15. Secunda
16. Suidoos-Witbank    
17. Trichardtsfontein
18. Witbank
19. Witbank-Noord
20. Witbank-Suid

 

5.  NATALKUSSTREEK

 

VOORSITTER : MEV INA FURSTENBERG, POSBUS 10520, MEERENSEE, 3901
Tel no 035 753 4923 / 083 306 0286 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.   Durban
2.   Durban-Suid (onaktief)
3.   Empangeni (onaktief)
4.   Laer-Suidkus
5.   Pietermaritzburg
6.   Pinetown
7.   Richardsbaai
     
6.  NOORD-KAAPSTREEK

 

VOORSITTER : MEV MARTHIE GROBLER, POSBUS 273,  VRYBURG, 8600
Tel no 053 927 5374 / 083 310 0027 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
      
1.   Kathu
2.   Kimberley (onaktief)
3.   Kuruman (onaktief)
4.   Postmasburg (stertak)       
5.   Upington (onaktief)
6.   Vaalharts
7.   Vryburg

 

7.  NOORDELIKE PRETORIASTREEK (Ring van Pretoria-Noord en Ring van Noordelike Pretoria)

 

VOORSITTER: MEV ANNETTE BEUKES, POSBUS 48057, HERCULES, 0030
Tel no 012 377 3736 / 082 411 3171 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.   Derdepoort
2.   Hartebeeshoek
3.   Magaliesmoot
4.   Montana (eie bedieningsplan)
5.   Montana-Oos
6.   Noordelike Pretoria
7.   Noordwestelike Pretoria
8.   Oos Moot
9.   Pierneef
10. Pretoria-Noord
11. Villieria
12. Wesmoot
13. Witfontein
14. Wonderboom
15. Wonderboompoort
16. Wonderboom-Suid

 

8.  NOORD-TRANSVAALSTREEK


VOORSITTER : MEV MARIETJIE WOLMARANS, POSBUS 1567, FAUNAPARK, 0787
Tel no 015 291 5936/ 082 345 8393 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
1.   Ebenhaézer
2.   Kampersrus
3.   Koedoesrand
4.   Laeveld
5.   Letsitele
6.   Messina
7.   Naboomspruit
8.   Noordelike Pietersburg
9.   Onverwacht
10. Oostelike Pietersburg
11. Phalaborwa
12. Piet Potgieter (onaktief)
13. Potgietersrus
14. Roedtan
15. Tzaneen
16. Vaalwater
17. Van Warmelo
18. Warmbad
19. Waterberg
20. Welgelegen Pietersburg 

 

9.  NOORDWESSTREEK  

 

VOORSITTER : MEV THEA VAN ROOYEN, POSBUS 90, LEEUDORINGSTAD, 2640
Tel no 018 581 3432 / 073 723 9883 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.   Bosmansrust
2.   Christiana
3.   Declerqville
4.   Delareyville
5.   Grimbeeckpark
6.   Hartbeesfontein
7.   Klerksdorp
8.   Klerksdorp-Oos Môrester
9.   Klerksdorp-Wilkoppies
10. Leeudoringstad
11. Makwassie
12. Orkney
13. Ottosdal
14. Potchefstroom
15. Potchefstroom Die Wilge
16. Potchefstroom-Noord
17. Potchefstroom-Suid
18. Stilfontein-Wes
19. Wolmaransstad

 

10.  OOS-KAAPSTREEK

 

VOORSITTER : DR BESSIE GERICKE,  POSBUS 626, PORT ALFRED, 6170
Tel no 046 624 9025 / 0827715684 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.   Cradock (onaktief)
2.   Jeffreysbaai
3.   Oos-Londen
4.   Port Elizabeth
5.   Queenstown (stertak)
6.   Sionshoogte (stertak)
7.   Setlaars

 

11.  OOS-RANDSTREEK
    
VOORSITTER: MEV ELIZABETH J VAN RENSBURG, POSBUS 156, KEMPTON PARK, 1620
Tel no 011 375 3413 / 082 870 5868 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
 
1.   Alberton
2.   Alberton-Wes (onaktief)
3.   Balfour
4.   Benoryn
5.   Boksburg (ontbind)     
6.   Brakpan
7.   Brakpan-Harmonie
8.   Elsburg
9.   Germiston
10. Greylingstad
11. Heidelberg
12. Kempten
13. Makarios
14. Kemptonpark-Oos
15. Nigel
16. Parkrand
17. Primrose (onaktief)
18. Primrose-Oos
19. Springs
20. Springs-Noord
21. Springs-Oos
22. Selcourt
23. Sundra
24. Villiers
25. Witfield
26.Zesfontein (stertak/ontbind)
26. Zuurfontein

 

12. OOS-TRANSVAALSTREEK

 

VOORSITTER:  MEV WILNA KOEKEMOER, POSBUS 86, MARBLE HALL, 0450
Tel no 013 261 1277 / 072 294 5112 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.  Barberton
2.  Belfast
3.  Dullstroom (onaktief)     
4.  Komatipoort
5.  Koornfontein
6.  Lydenburg
7.  Malelane (eie struktuur)
8.  Marble Hall
9.  Middelburg
10. Middelburg-Noord
11. Nelspruit      
12. Stoffberg
13. Van der Hoff       
14. Witrivier (onaktief)

 

13.  PRETORIASTREEK (Ring van Pretoria en Ring van Pretoria-Wes)    


VOORSITTER : MEV NATASHA BEYERS, POSBUS 14125, LYTTELTON, 0140
Selfoonnommer 082 322 2569 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.  Elandspoort
2.  Erasmia
3.  Midstream
4.  Olifantsfontein
5.  Philadelphia (onaktief)
6.  Pretoria
7.  Pretoria-Oos
8.  Pretoria-Wes
9 . Rietvallei
10. Rooihuiskraal
11. Silverton
12. Swartkop
13. Verwoerdburg
14. Wapadrant

 

14.  RUSTENBURGSTREEK


VOORSITTER : MEV MICHELLE VAN DER LINDE, POSBUS 14, THABAZIMBI, 0380
Tel no 071 681 0986 / 084 581 4642 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.   Brits
2.   Buffelspoort
3.   Coligny
4.   Gerdau
5.   Groot Marico
6.   Hartebeestpoort
7.   Joachim Prinsloo
8.   Lichtenburg
9.   Lichtenburg-Oos      
10. Rustenburg
11. Rustenburg Jac van Belkum
12. Rustenburg-Kloof
13. Rustenburg-Suid      
14. Sannieshof
15. Schoemansdal
16. Ventersdorp
17. Vliegepoort
18. Zeerust
19. Zwartruggens

 

15.  SWELLENDAMSTREEK

 

VOORSITTER : MEV MARINA NORTJÉ, POSBUS 709, GEORGE, 6530
Tel no 044 871 2125 / 084 402 1171 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.  Mosselbaai / afd Stilbaai
2.  Oudtshoorn / afd Beaufort-Wes
3.  Outeniqua / afd Knysna
4.  Swellendam / afd Bredasdorp

 

16.  VAALRIVIERSTREEK 

   

VOORSITTER : MEV SONETTE BENSON, POSTNET SUITE 9, PRIVAATSAK X1003, MEYERTON, 1930
Tel no 016 362 0123 / 082 420 8428 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.   Bethlehem (stertak)
2.   Drie Riviere
3.   Drie Riviere-Oos
4.   Duncanville
5.   Harrismith
6.   Heilbron
7.   Meyerton
8.   Parys
9.   Rietspruit
10. Sasolburg
11. Sasolburg-Suid
12. Sonlandpark
13. Vaalpark
14. Vanderbijlpark
15. Vanderbijlpark-Oos
16. Vanderbijlpark-Suid
17. Vereeniging (stertak)
18. Vredefort (stertak)

 

17. WES-KAAPSTREEK

 

VOORSITTER: DS HANNELIE BOTHA, POSBUS 111, WORCESTER, 6849
Tel no 023 348 2806  / 082 923 9439 / Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.   Kaapstad
2.   Paarl
3.   Stellenbosch
4.   Strand
5.   Weskus
6.   Worcester


18. WES-RANDSTREEK    

 

VOORSITTER : MEV LOUISE COETZEE, POSBUS 6213, WESTGATE, 1734
Tel no 011 768 1441(w)/ 011 660 4257(h)/ Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

1.   Carletonville
2.   Culembeeck
3.   Eikenhof
4.   El-Flora (ontbind) 
5.   Horison Roodepoort
6.   Johannesburg
7.   Johannesburg-Suid
8.   Johannesburg-Wes
9.   Krugersdorp
10. Krugersdorp-Noord
11. Krugersdorp-Oos
12. Krugersdorp-Wes
13. Kruin
14. Losberg
15. Magaliesburg      
16. Midrand
17. Newlands
18. Noordrand
19. Randburg
20. Randfontein Midpark
21. Sionspoort
22. Tarlton (onaktief/stertak, in proses om te hervat)
23. Turffontein
24. Weltevreden
25. Westonaria
26. Witpoortjie (gemeente ontbind)  
27. Wonderfontein