Soek

Beurs- en leningkomitee

Mev Sanet van Wyk (Voorsitter)  
Mev Tessa Coetzer (Visevoorsitter)  
Mev Annali Venter (Sekretaris)  
Mev Karin Steenekamp(Dagbestuurslid)  
Mev Rozelda Nel (NHSV kantoor)  
   

Raadgewend:
Verteenwoordiger Fakulteit Teologie UP
Voorsitter van die Kuratorium
Predikante van studentegemeentes

Redaksie van Die Christelike Vrou

Ds Hannelie Botha (Redakteur) Hannelie Botha
Mev Elize Jones  
Ds Annerie Conradie  
Mev Thea van Rooyen  
Mev Danie Smith  
Mev Sonette Benson  

Mev Ina Jansen van Vuren

 

 

Konstitusiekomitee

Mev Tessa Coetzer (Voorsitter) Tessa Coetzer
Mev Annali Venter  
Mev Marita Fourie  
Dr Wim Dreyer   
Mev Mari-lizé Beukes  

Indien daar wysigings aan die konstitusie aangebring word, word dit by die Nasionale NHSV kongres voorgelê vir goedkeuring.