Soek

Beurs- en leningkomitee

Mev Sanet van Wyk (Voorsitter)

 

   Sanet van Wyk    

Mev Mari-lizé Beukes (Visevoorsitter)  
Mev Wilna Koekemoer (Sekretaris)  
Mev Gerda van der Merwe (Dagbestuurslid)  
Mev Rozelda Nel (NHSV kantoor)  
   

Raadgewend:
Verteenwoordiger Fakulteit Teologie UP
Voorsitter van die Kuratorium
Predikante van studentegemeentes

Redaksie van Die Christelike Vrou

Ds Hannelie Botha (Redakteur) Hannelie Botha
Ds Annerie Conradie  
Mev Thea van Rooyen  
Mev Danie Smith  
Mev Sonette Benson  

Mev Ina Jansen van Vuren

 

 

Konstitusiekomitee

Mev Mari-lizé Beukes (Voorsitter)   Mari lize Beukes
Mev Annali Venter  
Mev Marita Fourie  
Dr André Ungerer  
Mev Tessa Coetzer  

Indien daar wysigings aan die konstitusie aangebring word, word dit by die Nasionale NHSV kongres voorgelê vir goedkeuring.