Soek

prioriteite

Nasionaal Plaaslik
 • Monumenttehuise
 • Beurse en lenings
 • Jeugwerk
 • HB takke woon ADV/RDV by en doen gesamentlike projekte
 • Bejaardes in NH gemeentes
 • Plaaslike tehuise
 • Voedselprojekte/Ondersteuningsraad
 

en op Gemeentevlak

 
 • Gemeentebou
 • NHSV bevordering
 • Gemeentebefondsing
 • Jeugwerk en siekebesoek
 • Samewerking met diakens t.o.v. gesamentlike projekte

Die volgende prioriteite word herbevestig:

 • Barmhartigheidsdiens op nasionale vlak
  • Ongeveer 220 verswakte bejaardes word tans in die Monumenttehuise (tehuise vir bejaardes) van die NHSV versorg. Huisvesting word verskaf aan ongeveer 535 bejaardes en nagenoeg 120 bejaardes woon in woonstelle van die Monumenttehuise. Omtrent 132 bejaardes word by die dienssentrum van hulp voorsien en ongeveer 145 persone word gehelp deur middel van die uitreikingsaksies by twee tehuise.
  • Die NHSV beskik oor ‘n Beurs- en Leningsfonds wat beurse en lenings aan Nederduitsch Hervormde Kerk studente verskaf.
 • Bevordering van gemeentelike en kerklike belange en barmhartigheidsdiens op plaaslike vlak
  • Die NHSV is ingestel op die ondersteuning aan Nederduitsch Hervormde Kerk gemeentes op alle terreine, bevordering en uitbouing van die NHSV asook hulp ten opsigte van gemeentebefondsing.
 • Ondersteuning aan die Nederduitsch Hervormde Kerk
  • Die NHSV bied ook ondersteuning aan die Kerk in die breë op verskillende terreine en sal steeds voortgaan om in die Kerk ‘n seën te wees.