Soek

NHSV lied           

Kom, susters, slaan die hande
steeds vaster in mekaar;
tot troue liefdesarbeid
óm Christus ons geskaar.                  

Ons eerste taak en roeping
is, na sy Woord en Gees,
om van ons huisgesinne
die siel en son te wees.      

Maar is daar nie ons nasie -
die groter huisgesin?
En stuur die Heiland ons nie
die groter wêreld in?

Ons kerk, die kosb're erf'nis
van vrome voorgeslag,
vra ons vereende kragte;
ons trou en liefdemag.

Heer maak U ons gewillig,
gee U ons strydensmoed,
snoer U die liefdebande -
bly U ons hoogste goed.

Wil by ons swakke pogings
U liefde ons laat blyk,
en deur ons diens bevorder
U heerlik Koninkryk.

Woorde: Prof. B. Gemser.
Musiek: W. Mathlener.