Soek

Missie en Doelstellings van die NHSV

Uit dankbaarheid teenoor die Drie-enige God, vervul die NHSV as diensorgaan binne die Nederduitsch Hervormde Kerk sy opdrag om binne die gemeentes, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die gemeenskap diensbaar te wees deur:

  • vrouelidmate geestelik te verryk,toe te rus vir hul dienswerk en onderlinge verbondenheid te bevorder;
  • persone in nood te versorg;
  • die belange van die gemeente en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika te bevorder en
  • fondse in te samel om bogenoemde doelstellings te bereik.

nhsvlogo