Soek

Naam

Nederduitsch Hervormde
Sustersvereniging (NHSV)

Leuse

“Wees ‘n seën”

Doel van fondsinsameling

Barmhartigheidsdiens

 Funksie as diakonale diensorgaan van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

Die NHSV verrig sy werk as diakonale diensorgaan ooreenkomstig die bepalings van die Kerkorde van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en volgens die NHSV Konstitusie.

As diensorgaan van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, streef die NHSV om binne die NHSV, gemeentes, die Kerk in die breë en die gemeenskap diensbaar te wees en om op ‘n tasbare wyse uitvoering te gee aan sy doelstellings.

wapennhsv