Soek

Die NHSV doen sy werk as diensorgaan binne die Nederduitsch Hervormde Kerk

  • in gehoorsaamheid aan die Woord van God
  • in ooreenstemming met die belydenis van die NH Kerk
  • getrou aan die Kerkorde (binne die riglyne van die Kerkorde)

vrou

Lidmaatskap

Alle vrouelidmate van ‘n gemeente van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika is lede van die NHSV.